شرایط مطلوب آب استخر
کیفیت آب مصرفی استخر‌ها یکی از موارد مهمی ‌است که باید به آن توجه شود، چرا که بیشتر استخرها از آب شهری استفاده می‌کنند اما تعدادی به علت به صرفه بودن از نظر اقتصادی، از آب چاه استفاده می‌کنند ولی در مجموع باید آب مصرفی استخرها کلرزنی شود. تحقیقات این پژوهشگران نشان می‌دهد که در صورت رعایت نکردن بهداشت، بیماری‌هایی از طریق استخر به افراد منتقل می‌شود که از آن جمله می‌توان به بیماری‌های روده‌ای مانند اسهال، شبه حصبه، ناراحتی‌های معده و نیز عفونت‌های گوش، چشم و بینی، بیماری‌های پوستی مقاربتی و تنفسی اشاره کرد.
کیفیت و خواص شیمیایی آب در استخرها
و جکوزی ها بخش عمده ای از مشکلات مرتبط با کیفیت هوا معمولا ناشی از کیفیت پایین آبی است که در مجموعه در گردش است. بنابراین افزایش یک جانبه نرخ تهویه استخر بدون توجه به کیفیت آب استخر علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به مجموعه، به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد. کیفیت آب استخر نه تنها بر سلامت شناگران، بلکه بر کیفیت هوا و عملکرد تاسیسات مکانیکی مورد استفاده در مجموعه نیز تاثیر می گذارد. کیفیت نامطلوب آب استخر یکی از اصلی ترین منابع آلاینده هوا و منشا بسیاری از مشکلات مرتبط با خوردگی در استخرها به شمار می رود. مشکلات مرتبط با کیفیت هوا در استخرها معمولا به واسطه واکنش گاز کلر با آلاینده های بیولوژیکی موجود در استخر به ویژه آمونیاک ایجاد می شود. آمونیاک در واقع محصول جانبی تجزیه ادرار و عرق خارج شده از بدن افراد است. کلر با ضایعات یاد شده واکنش داده و ماده ای به نام کلرآمین (مونوکلرآمین، دی کلرآمین و نیتروژن تری کلرآمین) تولید می کند که به طور متداول در رده ترکیبات کلردار طبقه بندی می شوند. اضافه شدن این ترکیبات به آب استخر موجب افزایش آلودگی کلی آن می گردد. در جکوز یها به دلیل بیشتر بودن دمای کارکرد در مقایسه با استخرها و بیشتر بودن نسبت تعداد نفرات به حجم آب مورد استفاده، شدت آلوده شدن هوای داخل نیز به همان نسبت بیشتر است.