تابلوهای سرامیکی استخر


ساخت تابلو و طرح های سرامیکی مجموعه های زیر توسط پارس سرام انجام گرفته است:
 
1- مجموعه واقع در اربیل عراق
2- مجموعه ورزشی شهید رضایی - منطقه 5 تهران
3- مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی - منطقه 18
4- مجموعه ورزشی 22 بهمن - مینی سیتی
5- مجموعه ورزشی اداره کل زندان های تهران
6- دریاچه بوستان جوانمردان تهران - همت
7- مجموعه ورزشی اریکه گیلانیان - رشت
8- مجموعه ورزشی روح بخش - رشت
9- مجموعه ورزشی صداو سیما زیبا کنار رشت
10- مجموعه ورزشی قائم -  سمنان
11- مجموعه ورزشی صنایع چوب و کاغذ ساری
12- مجموعه ورزشی خلیج فارس استان قم
13 - مجموعه ورزشی بوستان نرگس قم
14- مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد شاهرود
15- مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اراک
16- مجموعه ورزشی شهرداری شهرستان خوی
17- مجموعه ورزشی شهرداری شهرستان کرمانشاه
18- مجموعه ورزشی شهرداری شهرستان بانه
- وبیش از هزاران مجموعه عمومی و شخصی در سراسر کشور