پروژه های ساخته شده


بخشی از پروژه های اجرا شده در سطح استان تهران
1- مجموعه ورزشی امام علی (ع) : نعمت آباد خیابان سهیل
2- مجموعه ورزشی سرداران شهید جاده ساوه - خیابان دولتخواه
3- مجموعه ورزشی جوانه - عبدل آباد خیابان انقلاب
4- مجموعه ورزشی خانه کشتی محمد بنا - بلوار شکوفه - تقاطع مطهری
5- مجموعه ورزشی سامان - شهریار - بلوار مخابرات
6- مجموعه ورزشی گل نرگس - اکباتان فاز 2 - بلوک 5
7- مجموعه ورزشی شهید جهانی پور - ضلع غربی میدان فتح - خیابان دانشگاه هوایی
8- مجموعه ورزشی برج سهیل - باغ فردوس تجریش
9- مجموعه ورزشی برج معراج - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
10- آبنمای محوطه برج معراج - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
11- مجموعه ورزشی برج نرگس 1 - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
12- مجموعه ورزشی برج نرگس 2 - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
13- مجموعه ورزشی برج شقایق 1 - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
11- مجموعه ورزشی برج شقایق 2 - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
11- مجموعه ورزشی برج شقایق 3 - مینی سیتی (شهرک شهید محلاتی)
 
- وصدها پروژه ویلایی در سراسر کشور